Vraag het... Bondstrainer Lion de Leeuw!

Vragen zullen door Lion worden behandeld in vaste column in de Biljart Ballen

03 september 2020

Vraag Het…..

Als bondstrainer KVC wordt mij, wanneer ik een wedstrijd of toernooi bezoek, regelmatig een vraag gesteld over onze mooie biljartsport. Zo zijn er vragen over de technische of theoretische aspecten van het biljarten. Kennis van theorie of techniek is benodigd, indien gewenst, om uzelf te ontwikkelen tot een betere speler. Ook vragen op het mentale vlak passeren zo nu en dan de revue. Uiteraard heb ik in mijn actieve periode als biljarter ook met vragen geworsteld en naar de antwoorden gezocht. De ene keer lukte dit beter dan de andere keer en daar waar ik de antwoorden vond ging presteren mij niet alleen beter maar vooral met meer plezier af. Het niet slagen van verwoede pogingen om tot een hoger moyenne te komen of het gevoel te hebben dat u in de wedstrijd niet uw werkelijke niveau kunt brengen kan leiden tot teleurstelling en frustratie.

Dit alles heeft mij als bondstrainer ertoe doen besluiten u de mogelijkheid te geven wanneer u een vraag heeft deze aan mij te stellen. Ik zal voor u de diverse onderwerpen behandelen in een vaste column in “de biljartballen” en u zo informatie verschaffen over onze prachtige sport.

U kunt uw vraag per email zenden naar lion@deleeuwcoachingentraining.nl of stellen via het contactformulier op mijn website www.deleeuwcoachingentraining.nl , u bent van harte welkom!

Rest mij u, ondanks de coronacrisis, een mooi en goed seizoen toe te wensen!

Lion de Leeuw
Bondstrainer KVC

 

 

Tekst: Lion de Leeuw
Foto Lion via Piet Verschure

 

 

 

BiljartBallen krant KVC
Volg ons online