Vrijstelling betaling auteursrechten in sluitingsperiode sportverenigingen

Gezamenlijk besluit Buma/Stemra, Sena en Videma om bedrijven, instellingen en winkels (dus ook alle sportbonden en haar leden) die door coronamaatregelen verplicht gesloten zijn vrij te stellen van betaling over deze sluitingsperiode, tenzij er door de overheid gecompenseerd wordt

06 april 2020

Alle bedrijfssectoren ondervinden verregaande gevolgen van de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen.

Buma/Stemra, Sena en Videma hebben gezamenlijk besloten om bedrijven, instellingen en winkels (dus ook alle sportbonden en haar leden) die als gevolg van deze maatregelen verplicht gesloten zijn vrij te stellen van betaling over deze sluitingsperiode, tenzij er door de overheid gecompenseerd wordt.

 

 

Op dit moment is onduidelijk hoe lang de maatregelen zullen duren en op welke manier er mogelijk compensatie zal plaatsvinden. Buma/Stemra, Sena en Videma gaan met klanten en hun vertegenwoordigers in gesprek om tot passende oplossingen te komen. NOC*NSF staat hierover in contact met SENA. In een later stadium zullen wij over de uitkomst hiervan informeren. 

 

Biljartzalen Coronavirus
Volg ons online