Weer nieuwe biljartinstructeurs!

Een verslag door Piet Verschure, Portefeuillehouder Opleidingen KVC, van de cursus Biljartinstructeur A en B oktober/november/december 2021.

Met uitgebreide reacties van deelnemers

09 december 2021

 

Na lange tijd weer een cursus Biljartinstructeur georganiseerd.

Aangezien het erg kort dag was tussen de aanmeldingen en de feitelijke data voor de cursus, hadden we dit keer vijf kandidaten.

Dit waren voor de A-cursus: René Roos, Ruud Spijkerman en Frank Hendrickx. Voor de B-cursus waren dat: Gert Oosten en Arie Stam.

  

Wij, Lion de Leeuw en ondergetekende, hebben in zeven weken met veel plezier de kandidaten zo ver gebracht dat ze zelfstandig en verantwoord les kunnen geven.

De opleiding bestond uit de theorie van het spel zoals: De loop van een bal, uitwijkingstheorie, massé, piqué enz.  Vooral het lesgeven had een onze grote aandacht omdat dit het doel van de cursus is. Waarbij de kandidaten vooral moeten leren denken als instructeur en niet als biljarter.

 

"Vooral het lesgeven had een onze grote aandacht omdat dit het doel van de cursus is. Waarbij de kandidaten vooral moeten leren denken als instructeur en niet als biljarter"
Piet Verschure

 

Overigens hebben ze hun eigen spel tegen het licht gehouden en daar waar nodig verbeteringen aangebracht.

Al met al een plezierige cursus waar tijd was voor een grap en een grol maar vooral serieus was in het overbrengen van kennis en het lesgeven.

 

Piet Verschure
Portefeuillehouder Opleidingen KVC

 


 

 

Reacties van deelnemers aan de cursus
 

Gert Oosten, Cursus Biljartinstructeur B: oktober / november 2021

In de periode oktober t/m december 2021 de opleiding Biljartinstructeur B van de KNBB gevolgd.

Met drie doelen voor ogen maakte ik op zeer prettige wijze kennis met de docenten Piet Verschure en Lion de Leeuw en mijn mede cursisten.

De docenten is een prachtig koppel mannen die de lesstof op zeer humoristische en zeer deskundige wijze tot de leerlingen brachten.

Ze stralen veel didactische en praktische ervaring uit en vertellen vol overgave over de lesstof, waarbij ook enorm leuke anekdotes ter sprake kwamen.   

Twee van mijn drie doelen zijn tijdens de cursus al behaald:

  • Door de theoretische kennis is meer inzicht ontstaan in het mooie biljartspel, hetgeen ten goede komt aan mijn eigen spel.
  • Met het geleerde word ik nu geacht in staat te zijn om andere mensen meer te kunnen vertellen over het biljarten, de technieken en de mentale aspecten. Uiteindelijk met het doel ze beter te maken en daarmee meer spelplezier te beleven.

Het derde doel moet nog worden uitgevoerd: Ik hoop met deze opgedane kennis ook een jeugdopleiding in het Noorden van Nederland te kunnen starten. Het doel daarvan is de biljartsport meer onder de aandacht van de jeugd te brengen.   

Al met al is deze cursus een aanrader voor elke biljartliefhebber. Heel leuk om kennis te maken met de docenten en medecursisten die na verloop van tijd je kameraden worden.

Gert Oosten

 

"Al met al is deze cursus een aanrader voor elke biljartliefhebber. Heel leuk om kennis te maken met de docenten en medecursisten die na verloop van tijd je kameraden worden"
Gert Oosten

 

Frank Hendrickx, Cursus Biljartinstructeur A: oktober / november 2021

Vorig jaar heb ik mij aangemeld voor de cursus Biljartinstructeur A van de KNBB. Helaas kon deze toen niet doorgaan vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus. Gelukkig was de situatie rond Corona dit jaar van dien aard dat de cursus doorgang kon vinden.

Ik ben lid van Biljartclub Boekoel en speel op dit moment in de kadercompetitie van de Midden Limburgse Biljart Bond met een moyenne van ca. 15.00 in het kader 38/2. De leden van onze club hebben mij meermaals gevraagd of ik hun biljartles kon geven. Dit heb ik tot op heden niet gedaan, omdat ik vind dat je niet automatisch een goede trainer bent al kun je redelijk biljarten.

Ik ben lid geworden van de KNBB en heb mij aangemeld voor de cursus biljartinstructeur om de vaardigheden te leren, welke nodig zijn om een goeie trainer te worden.

Op zondag 17 oktober 's morgens vroeg vertrokken naar het Bondsbureau te Nieuwegein waar de cursus heeft plaatsgevonden. Na de kennismaking met mijn mede cursisten en de docenten Lion de Leeuw en Piet Verschure begon de cursus. Tijdens de lessen kwamen veel aspecten naar voren waar ik als biljarter eerder nooit over had nagedacht. Zeker de theoretische instructie is voor mij en ik denk voor vele andere biljarters geheel nieuw. Uitwijkingstheorie, overdracht van snelheid, mik- en raakpunt waren voor mij nieuwe begrippen. Iedere biljarter zou de theorie eigenlijk moeten kennen om een betere biljarter te worden. Ook het mentale aspect kwam aan de orde met voor mij nieuwe inzichten waar, voor met name de betere biljarters, veel voordeel valt te behalen.

Wij hadden een groep cursisten uit alle hoeken van het land, de onderlinge saamhorigheid was geweldig en de manier van lesgeven droeg er toe bij dat we een gezellige en uiterst leerzame cursus hebben gehad. Ik ben weer een ervaring rijker en raad de cursus bij iedereen aan die biljarttrainingen wil gaan verzorgen.

 

"Ik ben weer een ervaring rijker en raad de cursus bij iedereen aan die biljarttrainingen wil gaan verzorgen"
Frank Hendrickx

 

René Roos, Cursus Biljartinstructeur A: oktober / november 2021

Ik wilde jullie laten weten dat ik het supertof heb gevonden deze cursus en ook de manier waarop. Lion heeft altijd gelijk. Ook zeker met zijn enorme bal gevoel. (hoe zou dat nou ooit zijn gekomen?) Niet te vergeten zijn enorme kennis.

Piet met zijn ijzige kalmte leidde ons naar de eindstreep en niet te vergeten zijn klok methodiek.

Al met al een super leuke cursus die ik voor geen goud had willen missen.

Nogmaals bedankt mannen en hopelijk tot gauw. En alle nieuwtjes op biljart gebied zijn altijd welkom.

René Roos

 

"Al met al een super leuke cursus die ik voor geen goud had willen missen"
René Roos

 

Arie Stam, Cursus Biljartinstructeur B: oktober / november 2021

Ook ik heb de dagen die wij gezamenlijk in Nieuwegein hebben doorgebracht als erg leerzaam en bijzonder gezellig ervaren.

Ik wil langs deze weg nogmaals een speciaal dankjewel aan Lion en Piet uitbrengen, wat een geweldige mensen zijn dit en niet alleen op het gebied van biljartkennis.

De cursus heeft aan al mijn vooraf gestelde wensen voldaan en meer!

Ik ga dan ook met veel plezier de geleerde theorie aan diverse mensen proberen over te brengen, dit zal in het begin nog met enige onzekerheid zijn.

Ik zou het zeer op prijs stellen als we als groep bij elkaar kunnen komen bij een van de biljartverenigingen om het een en ander nogmaals onder het genot van een drankje te evalueren(biljarten).

Aangezien ik de minste ervaring heb op biljart gebied kan ik van jullie heel veel leren.
 

"Ik wil langs deze weg nogmaals een speciaal dankjewel aan Lion en Piet uitbrengen, wat een geweldige mensen zijn dit en niet alleen op het gebied van biljartkennis"
Arie Stam

 

 


 

Tekst: Piet Verschure
Foto's: Astrid Roos

 

KVC Opleiding
Volg ons online