Het NK Driebanden Klein Rolstoel: een terugblik

Frans van Bruel kijkt terug op de succesvolle financiering - en op het toernooi zelf

19 maart 2018

Na jaren van reizen - ik speel al meer dan 15 jaar rolstoelbiljart - heb ik het Bondsbureau (Ad Klijn en Piet Verschure) ervan kunnen overtuigen dat in Limburg, om precies te zijn in Kerkrade, ook wel eens een NK rolstoelbiljart georganiseerd kon worden.

Na veel overleg en positieve reacties van de deelnemers hadden wij dan eindelijk de toezegging om het NK 2018 rolstoelbiljart driebanden klein te organiseren.

 

 

In het lokaal van BC De Keizer, Café Wilhelmina te Kerkrade, hebben wij normaal twee wedstrijdbiljarts staan. Met medewerking van Luc en Renate Verhoeven zijn er twee Verhoeven biljarts bijgeplaatst in de grote zaal van Wilhelmina.

Maar nu!!!!!!!! de financiering van zo'n NK. Wij, de wedstrijdcommissie van BC De Keizer (bestaande uit penningmeester Pascal Laven penningmeester, Pie Vleugels en ikzelf de secretaris) zijn om de tafel gaan zitten om een begroting op te maken. Al gauw kwamen wij tot de conclusie dat wij dit niet met de opbrengst van een loterij konden organiseren. Als wij van De Keizer iets willen doen, dan moet het ook goed zijn.

In de maand december 2017 is dan ook beslist dat Frans van Buel fondsen, subsidies en sponsors moest gaan werven en dat wij als wedstrijdcommissie in februari 2018 de financiering van dit NK 2018 rond moesten hebben.

 

 

En ja hoor!!! Frans van Buel kon de mede-commissieleden in februari 2018 melden dat er zowel subsidies van Provincie Limburg, gemeente Kerkrade, fondsgehandicaptensport.nl als de stichting FSI waren goedgekeurd. De penningmeester had ook al het toegezegde geld op de rekening van BC De Keizer staan.

Maar de commissie wilde meer... Wij wilden voor het rolstoelbiljart een aparte pot hebben zodat wij een belofte konden doen dat om dit voor meerdere jaren te kunnen vastleggen.

 

 

Dus SPONSORS gezocht. Het kwam goed uit dat in februari 2018 de JUMBO Masters gespeeld werd. Frans van Buel nam contact op met Jumbo Nederland en de plaatselijke Jumbo ondernemer. Deze heeft al het drukwerk, daarom de poster met de afbeelding van Frans van Buel - afgekeken van de JUMBO master poster met Dick Jaspers - gesponsord alsook de lunch voor twee dagen (80 personen lunch).

Zo nu was het plaatje rond en konden wij rustig alles plannen en vastleggen. De financiele basis was gelegd voor meerdere jaren en ook de subsidieverstrekkers, fondsen en sponsors, hebben dit voor meerdere jaren toegezegd.

 

 

En toen was het 17 en 18 maart 2018! Het weekend dus van het NK 2018 Driebanden Klein Rolstoel. Ik had mezelf ook geplaatst dus moest alles uit handen geven aan wedstrijdleider Pie Vleugels.

De eerste dag ging dat niet zoals gepland, want iedereen kwam toch naar mij toe en dat komt het spelen niet ten goede. Op de zondag ging dat beter en kon ik rustig spelen wat ook in de resultaten zichtbaar was. Mijn eerste partij op zondag tegen Johan Grimon uit Belgie won ik met een moyenne van 0,77 en de andere Belgische deelnemer Stefan Neyens moest ook het onderspit delven.

Toch uiteindelijk netjes op de 4e plaats geeindigd achter winnar Giel Menheere, John Bax, die nog nooit buiten zijn eigen lokaal had gespeeld (2e) en Jan Vos (3e).

 

 

Na de prijsuitreiking konden wij alle spelers nog een enveloppe met inhoud aan iedere deelnemer meegeven, en konden wij het NK 2018 positief afsluiten.

Dit getuige de velen dankwoorden en emails die na afloop binnen kwamen van de gemeente Kerkrade en de deelnemers.

 

Tekst & foto's: Frans van Bruel

Gehandicapten/VG/Parkinson NK
Volg ons online