Jaarplanning Arbitrage

De jaarindeling van de arbiters seizoen 2022-2023

Door het volgen van onderstaande link krijgt u een overzicht van Alle arbiters die door de CA het komende seizoen zijn ingezet bij de verschillende finales. Mocht u vragen, opmerkingen of positieve kritiek hebben, dan kunt u contact opnemen met de Arbiters-Coördinator van de Commissie Arbiters (CA), Gerard Oele.  

Jaarindeling (inter)nationaal 2023-2024

Jaarplanning gewestelijke ranking 2023-2024                                                                                                                                                                                                   

Jaarindeling artistiek 2023-2024

Weekeindcoördinator

Door het volgen van bovenstaande koppeling krijgt u uitleg omtrent de Taak van de weekeindcoördinator en hoe te handelen in geval van afbericht.

Volg ons online