Jaarplanning Arbitrage

De jaarindeling van de arbiters seizoen 2018-2019

Door het volgen van onderstaande link krijgt u een overzicht van Alle arbiters die door de CA het komende seizoen zijn ingezet bij de verschillende finales. Mocht u vragen, opmerkingen of positieve kritiek hebben, dan kunt u contact opnemen met de Arbiters-Coördinator van de Commissie Arbiters (CA), Gerard Oele.  

Jaarindeling Kerngroep 2019-2020
Jaarindeling gewestelijke ranking 2019-2020
Jaarindeling artistiek 2019-2020

Weekeindcoördinator

Door het volgen van bovenstaande koppeling krijgt u uitleg omtrent de Taak van de weekeindcoördinator en hoe te handelen in geval van afbericht.

Volg ons online