Commissie Reglementen

 

De Commissie Reglementen Carambole (CRC) bestaat uit:
 

Voorzitter
Wim Schmitz

Uitvoerend lid
Dominique van Andel

Uitvoerend lid
Ton Stijnman

Uitvoerend lid
Jacques Wielandt

 

Advies
Piet Verschure
Piet Verhaar
Peter Rijckaert (Biljartpoint)

 

Ondersteuning-advies bondsbureau
Ad Klijn

Volg ons online