Aanvragen Finale

Procedure aanvragen/toewijzingen eindstrijden seizoen 2022/2023

Aanvragen finales

• Elke kandidaat-organisatie vult het aanvraagformulier volledig in.
* Bij dit excelbestand zijn tevens de tabbladen  aan te vragen finales  2022/2023. Een gedetailleerde CONCEPT-kalender kunt u HIER inzien
• De reguliere speelschema's per finale kunt u hier inzien. Een organisatie kan hier alternatieve voorstellen in doen.
• Het formulier dient voor akkoord te worden getekend door een bestuurslid van het district.(eventueel een akkoord per mail).
• Het formulier inclusief akkoord district mailen naar a.klijn@knbb.nl voor 30 april.
• De afdeling Wedstrijdzaken stuurt de aanvragen de 1e week van mei door naar het betreffende gewest en/of het bestuur van KNBB vereniging Carambole.

Toewijzingen

• Het gewestelijk bestuur stuurt in week 2 van mei een concept-toewijzing voor de finales die vanuit het gewest worden toegewezen aan a.klijn@knbb.nl
• Voor 1 juli worden de toegewezen finales aan de organisaties bevestigd en gepubliceerd op de website.
• Finales waarvan het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld worden toegewezen aan een alternatieve organisatie !

Volg ons online