Aanvragen Finale

Procedure aanvragen/toewijzingen eindstrijden seizoen 2024/2025

Aanvragen finales

Elke kandidaat-organisatie vult het aanvraagformulier volledig in.
Bij dit excelbestand zijn tevens de tabbladen  aan te vragen finales  2024/2025. Een gedetailleerde kalender voor de districtsklassen vindt u achter deze link. Deze is nog van 2023/2024 maar zal vervangen worden zodra deze definitief is voor 204/2025.
Omdat de hogere klassen pas definitief worden vastgesteld na 1 augustus vindt u HIER enige indicatie op basis van de kalender van 2023/2024.
De reguliere speelschema's per finale kunt u hier inzien. Een organisatie kan hier alternatieve voorstellen in doen.
Het formulier dient voor akkoord te worden getekend door een bestuurslid van het district.(eventueel een akkoord per mail).
Het formulier inclusief akkoord district mailen naar a.klijn@knbb.nl voor 30 april.
De afdeling Wedstrijdzaken stuurt de aanvragen de 1e week van mei door naar het betreffende gewest en/of het bestuur van KNBB vereniging Carambole.

Toewijzingen
Voor 1 juli worden de toegewezen finales aan de organisaties bevestigd en gepubliceerd op de website.
Finales waarvan het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld worden toegewezen aan een alternatieve organisatie !

Volg ons online