Biljartinstructeur B

* De cursus welke in oktober/november georganiseerd zou worden is tot nader order uitgesteld in verband met corona en de daaraan gekoppelde maatregelen.

  Ten aanzien van de crusus maart/april 2021 verwachten we half januari meer informatie te hebben.

 

Biljartinstructeur B

De cursus Biljartinstructeur B leidt op tot trainer op verenigingsniveau. De B-instructeurs vormen het fundament van de biljartopleiding binnen de KNBB. De vaardigheden die nodig zijn om de beginnende en iets-gevorderde biljarter te enthousiasmeren voor de sport en een verantwoorde technische ondergrond mee te geven komen in deze cursus aan bod. Verder is er aandacht voor het creëren van een veilige leeromgeving, de structuur van de biljartsport in Nederland en de voorbeeldfunctie die een trainer vervult.

Opzet
Uiteraard is het proces gericht op het vergroten van de persoonlijke competenties. Het leerproces zal vooral in de praktijk plaatsvinden.
De cursus omvat 5 gezamenlijke cursusdagen, locatie is het bondsbureau van de KNBB in Nieuwegein. Overig contact tussen de cursist en de docent verloopt via de digitale leeromgeving.

Opleidingseisen
- Moyenne libre >= 2.50
- Lidmaatschap KNBB
- Verklaring omtrent gedrag (VOG) *

Deelnamekosten
€ 200,-  (inclusief cursusreader, koffie/thee en lunch alle cursudagen)

CURSUSDATA *bij voldoende aanmeldingen

Oktober: zaterdagen 3,10,17,24,31 en 7 november. (gecombineerd A en B)
Ook in maart 2021 wordt een gecombineerde cursus georganiseerd
Data zijn dan: 6, 13,20,27 en 10 en 17 april.

Tijdstip: 10:00-15:00 uur

Deelnemen?
Sturu dan een email met je gegevens en moyenne naar info@knbb.nl

Inhoud
- Organiseren wervingsactiviteit (Open Dag, Toernooi, Bedrijfsuitje)
- Verzorging lessen niveau witte en gele badge ***
- Begeleiding examens witte en gele badge
- Reflectie op eigen ontwikkeling
- Gedrag en voorbeeldfunctie

Beoordeling
Portfoliobeoordeling en praktijkbeoordeling

Licentie
Bij voldoende beoordeling ontvangt de cursist de licentie Biljartinstructeur B van de KNBB voor de periode van 3 jaar.

Vragen
Vragen over deze opleiding kunnen worden gesteld via info@knbb.nl

 

* De VOG voor de functie KNBB vrijwilliger wordt na acceptatie van de inschrijving door de KNBB aangevraagd. De deelnemer ontvangt dan automatisch bericht over de vervolgstappen voor het afronden van de VOG aanvraag. De originele VOG dient op één van de cursusdagen bij de docent te worden ingeleverd.

*In overleg met docent is het mogelijk om één cursusdag niet bij te wonen vanwege andere biljartverplichtingen.

*** Badge structuur is gebaseerd op de systematiek bekend van vechtsporten zoals judo, karate en taekwondo

Volg ons online