Biljartinstructeur recensies

Intussen hebben al vele tientallen biljartliefhebbers de cursussen Biljartinstructeur A en Biljartinstructeur B doorlopen, met als resultaat een fraaie lijst van gecertificeerde instructeurs. Onderstaand enkele recensies/ervaringen van de cursisten.

 

 

Albert Schuringa (2024, B):

"Onlangs werd door de biljartcommissie van sociëteit de Harmonie te Groningen in samenwerking met de KNBB de mogelijkheid geboden een opleiding te volgen tot biljartinstructeur B."

"In totaal hebben 11 personen met een libre moyenne variërend van 2 tot 5 aan deze opleiding meegedaan."

"Namens de KNBB werd de cursus gegeven door Piet Verschure."

"De opleiding werd gegeven in 2 driedaagsen. De eerste 3-daagse werd gehouden op 22 tot 24 maart 2024, de tweede 3-daagse volgde 3 weken later van 12 tot 14 april."

"Tijdens deze intensieve 3-daagse sessies werd gebruik gemaakt van een reader, samengesteld door de KNBB."

"De volgende aspecten zijn tijdens de cursus aan bod gekomen: houding, keuvoering, de loop van een bal, achterhand, afstoten, voorhanden, mikpunt en raakpunt, trekken, doorstoten, ketsen, het geven van effect, stoottechniek, amortiseren, sturen van bal 2, uitwijkingstheorie, hoek van inval/uitval, overdracht van snelheid en effect, masseren en piqueren."

"Bij de verschillende onderdelen werd door Piet benadrukt om bij het lesgeven een korte en simpele uitleg te geven en geen lange verhalen te houden, want dan volgt de leerling het niet meer."

"Vooral is daarnaast van belang: “kijk goed naar de leerling; wat heeft hij nodig om een betere biljarter te worden”."

"Interessant was de “kloktheorie” van Piet, waar je bij het amortiseren gebruik van kan maken. In de praktijk bleek dit zeer effectief te werken."

"De laatste dag moest er examen afgelegd worden bestaande uit 2 onderdelen: een schriftelijk gedeelte, waarbij een aantal zaken uit de reader aan bod kwam en vervolgens een praktijkgedeelte, waarbij alle deelnemers beurtelings als leraar hun vaardigheden bij bepaalde onderdelen moesten tonen."

"Dankzij de bekwame en intensieve begeleiding van Piet hebben alle 11 deelnemers hun diploma behaald."

"Als deelnemers kijken wij terug op een cursus waar we veel van opgestoken hebben."

"Af en toe best pittig maar vooral deskundig  gegeven in een bijzonder prettige sfeer."

 

 

Marcel van Distel (2023):

“In eerste instantie zag ik er beetje tegen op om 7 weken de zaterdag te moeten ‘inleveren’ voor de cursus. Maar de weken zijn voorbijgevlogen en ik ben met plezier elke zaterdag ochtend richting Nieuwegein gegaan.”

“Je wordt bewust gemaakt om als instructeur/trainer te gaan denken door het dynamische duo Piet & Lion. Zelf steek je er ook veel van op, tips & tricks om je eigen spel te verbeteren van ex-ereklasser Lion de Leeuw.”

“Ook de mentale training en de trainingsmethodiek in het algemeen vond ik zeer interessant.”

“Al bij al een koopje voor de kosten die er aan verbonden zijn en dat alles inclusief een goed verzorgde lunch.”

 

Jules Fikkers (Biljartinstructeur B, 2023) schreef i.p.v. een recensie dit mooie verhaal:

Wat weet jij ervan?

Nou gewoon helemaal niks!

Waar heb ik het eigenlijk over? Wel, twee zeer enthousiaste leden van mijn vereniging en ik geven elke week enkele clubleden biljarttraining. We hebben ons in januari 2023 ingeschreven bij de KNBB voor het volgen van een trainersopleiding in de hoop dat we daardoor betere trainers zouden worden.

Eind september startte de cursus die zeven volle zaterdagen lang duurde. En nu we net als de vier andere medecursisten geslaagd zijn, kan ik wel zeggen dat het een opleiding is die iedere enthousiaste biljarter met trainersambities en met een beetje niveau, moyenne van 2,5 bij libre moet je wel hebben om toegelaten te worden, zou moeten volgen.

De intensieve cursus duurt zeven volle dagen van pakweg 10.00 tot 15.30 waarin je enorm geniet en waarin je bijzonder veel opsteekt om een nog betere trainer te worden. Het heeft allemaal te maken met het lesgevende duo, Piet en Leon. Dit paar apart is te vergelijken met andere illustere tweetallen als Koot en De Bie, Peppie en Kokkie, Johnny en Rijk of Theo en Thea.

Piet is de serieuze bondsbestuurder terwijl Leon de grappenmaker is. Beiden vullen elkaar perfect aan. Maar misschien nog wel belangrijker, ze zorgen ervoor dat je niet meer als speler gaat denken, maar als trainer en dat alleen al is een enorme opgave om dit voor elkaar te boksen.

Alle onderdelen om een goede trainer te worden komen aan de orde:

Lichaamshouding, op dikte spelen, tempo bepalen, het juiste gevoel krijgen in de afstoot, op de juiste dikte al twee raken, de voorbewegingen,  effect, doorschieten, trekken, looplijnen.

Ook als speler steek je er enorm van op doordat je kunt oefenen, doordat vooral Leon de Leeuw je laat genieten van zijn balgoochelkunsten en omdat je veel praktische tips krijgt.

Uitgeknepen word je op deze cursus maar de wijze waarop dat gebeurt door beide mannen geeft een wel zo bevredigend gevoel.

Als jij nou trainer wilt worden, stel jezelf dan ook eens de vraag: “Wat weet ik eigenlijk van het lesgeven af?” En is het antwoord nee, meld je dan meteen bij de KNBB om deze geweldige cursus te volgen.

 

 

Peter Gnodde (Biljartinstructeur A, 2022):

“Ik ben deze cursus gaan volgen, omdat ik duidelijk de problemen zie binnen de biljartsport met betrekking tot de vergrijzing. Daarom wilde ik graag een goede basis hebben als ik les zou gaan geven. Dus dat ik dit op een onderbouwde manier kan doen.”

"“Ik ben het meeste positief over de nieuwe benadering van de instructeurs ten opzichte van de toekomstige leerlingen, en ik ben dus ook van mening dat het nieuwe lesprogramma goed doordacht is, vooral ook op mentaal vlak. Zit ook een mooie opbouw in. Je kan op elke niveau instappen.”

 

Benny Beek (Biljartinstructeur B, 2022):

“Het meest positief ben ik over de docenten. Zowel op didactisch als technisch gebied waren beide zeer vaardig.”

“Aan het begin van de cursus werd verteld dat een biljarter over drie dingen moet beschikken. Theoretische kennis, praktische kennis en mentale kennis.Theoretische kennis werd aangedragen op een andere, betere wijze dan menig goed bedoelende clubgenoot doet. Met de theoretische kennis zal door veel oefenen de praktische kennis gaan toenemen. De mentale kennis zit letterlijk en figuurlijk tussen de oren. Misschien wel het moeilijkste om te vergaren.Eigenlijk kun je stellen dat je er zoveel van opsteekt waardoor je nog enthousiaster wordt over de biljartsport.”

 

Wim Jelderda (Biljartinstructeur A, 2022):

"In de periode oktober/november '22 is er door 11 cursisten de opleiding tot biljartinstructeur gevolgd. Het bondsbureau in Nieuwegein is dan wel dé uitgelezen plek om dit te realiseren, centraal gelegen én kosteneffectief."

"De relatief grote groep cursisten is ontstaan door het feit dat, mogelijk als test, de adspirant A- en B- instructeurs voor een groot deel gemeenschappelijk instructie ontvingen.De voordelen zijn dat de beslaglegging op accommodatie en instructeurs minder zwaar is, Nadelen zijn dat B-cursisten het gevoel kunnen krijgen dat zij een behoorlijk grote inspanning moeten leveren om het praktische- en theoretische niveau van de A-cursisten te benaderen. Andersom geldt dat A-cursisten het gevoel kunnen krijgen dat er zaken uitgelegd worden welke voor hen vanzelfsprekend zijn. De didactiek welke door de instructeurs werd toegepast was (nagenoeg onmerkbaar) daarop wel toegepast waardoor het eindresultaat voor beide groepen optimaal was.Persoonlijk had ik graag wat verdere diepgang willen zien op het vlak van de mentale begeleiding van "onze" toekomstige cursisten."

"Ondanks deze opmerkingen (kritiek wil ik het niet eens noemen) ben ik overtuigd dat iedere cursist van deze opleiding ontzettend veel heeft geleerd, onafhankelijk van het speelniveau wat de cursist bezit. Het hoge niveau van deze opleiding is voor een zeer belangrijk deel te danken aan onze instructeurs Lion de Leeuw en Piet Verschure. Lion welke op zijn kenmerkende enthousiaste wijze zijn kennis overbrengt aan de cursisten, en Piet die af en toe op nuchtere wijze ingreep en didactische toelichting gaf. Andersom, als Piet een (uiteraard correcte) theoretische verhandeling op het biljart verklaarde was een blik op de mimiek van Lion voldoende om de situatie wat lichter op te vatten.
Alle eer naar de KNBB die deze heren ondanks hun grote verschillen gekoppeld hebben."

"Meerdere cursisten hebben uitgesproken dat zij anders tegen het spelletje aankijken dan wat zij tot nog toe gewend waren, zelf benader ik ook een stootsituatie heel anders dan dat wat ik gewend was. Ik heb de overtuiging dat, hoewel al jaren bezig met instructie op allerlei gebieden, ik met veel meer inzicht en kennis een instructie traject in ga met een cursist, en dan maakt het ook niet uit op welk gebied je instructie geeft."

"Veel dank voor de genoten opleiding!"

 

 

 

Ad Ketels (Biljartinstructeur A, 2022):

"In oktober en november 2022 heb ik met veel plezier de cursus Biljartinstructeur A gevolgd op het bondsbureau te Nieuwegein. De cursus werd gegeven door bondstrainer Lion de Leeuw en Piet Verschure, portefeuillehouder breedtesport KVC.  Beide heren vullen elkaar uitstekend aan, Lion weet als ex-ereklasser alles van biljarten, en Piet als ex-docent heeft veel kennis van onderwijs en didactiek. Maar zowel Lion als Piet konden uitstekend over zowel het biljarten als over het “les geven” vertellen en uitleggen hoe het wel of juist niet moet."
 
"Op in totaal 7 lesdagen in 7 opeenvolgende weekenden werd er heel veel over biljarten gesproken maar meer nog over hoe dit als toekomstig instructeur aan leerlingen uit te leggen. Want dat is eigenlijk het enige waar deze cursus voor bedoeld is, een goede biljartinstructeur worden.  De lesstof was behoorlijk uitgebreid : basistheorie,  praktische uitvoering  en mentale training. Hoe dit alles over te brengen op je leerlingen, hoe een goede les te geven. Het gaat om de leerling, niet om jou.  Zaken als : éen onderdeel tegelijk behandelen, op het niveau van de leerling, dat soort dingen.  Aan het begin van een les vertellen wat je gaat behandelen,  samen met de leerling een doel stellen en dit ook evalueren."
 
"Resumerend kan ik zeggen dat ik door het volgen van deze cursus zelf een heel andere biljarter maar zeker ook een veel betere biljartinstructeur zal zijn.  De kosten à € 325,- is het voor 7 lesdagen volledig waard, bovendien is dat inclusief wekelijks een lunch met heerlijke broodjes en de gehele dag koffie of thee."
 
"Een aanrader, nee een must voor elke gevorderde biljarter die wel eens les geeft!"

 

Joop Roelands (Biljartinstructeur A, 2022):

"Voor mij stond het aanleren van een handzame aanpak vanuit een weldoordachte methodiek voorop. Hieraan is zeker voldaan. Het geleverde lesmateriaal met aanvullingen geeft met de nodige handvatten een gedegen aanpak voor een KNBB instructeur. De methodische benadering van “een goede trainer worden” hebben mijn interesse gewekt."

"De cursus voor A en B instructeur zou mijn inziens wel apart gegeven mogen worden; dan worden biljarters ook op hun biljart niveau aangesproken."

 

Herman Hartwig (Biljartinstructeur A, 2022):

"Ik kijk terug op een geweldig opleidingstraject van zeven volle cursusdagen dat is afgerond met de certificering als KNBB Biljartinstructeur A. Ik heb het belang geleerd van een systematische manier van lesgeven waarin theoretische kennis, technische vaardigheid en mentale kracht alle drie belangrijk zijn om je biljarttalent te kunnen ontwikkelen. Dit alles kwam in het programma klip en klaar aan de orde op een voor mij verrassend hoog en diepgaand niveau.
Minstens zo belangrijk is geweest de humoristische en onvermoeibare inzet van de docenten Lion de Leeuw en Piet Verschure. Zij hebben mij van begin tot eind met zowel  grappen en grollen als met ernstig serieuze aanwijzingen en opdrachten geboeid en gebonden om er iets moois van te maken."

"Ik en mijn cursusgenoten zijn ons ervan bewust dat we na deze opleiding niet ineens perfecte instructeurs zijn. Zoals na het behalen van het rijbewijs geldt, dat de echte ervaring in het verkeer nog moet komen. Zo is het nodig om als instructeur in de praktijk beter te worden door te doen en steeds bij te leren. Ik ben er van overtuigd dat deze cursus daar een prima opstap voor is."
 
"Nogmaals ontzettend bedankt Lion de Leeuw & Piet Verschure."

 

 

Gert Oosten (Biljartinstructeur B: oktober / november 2021):

"In de periode oktober t/m december 2021 de opleiding Biljartinstructeur B van de KNBB gevolgd. Met drie doelen voor ogen maakte ik op zeer prettige wijze kennis met de docenten Piet Verschure en Lion de Leeuw en mijn mede cursisten. De docenten is een prachtig koppel mannen die de lesstof op zeer humoristische en zeer deskundige wijze tot de leerlingen brachten. Ze stralen veel didactische en praktische ervaring uit en vertellen vol overgave over de lesstof, waarbij ook enorm leuke anekdotes ter sprake kwamen."  

"Twee van mijn drie doelen zijn tijdens de cursus al behaald:

  • Door de theoretische kennis is meer inzicht ontstaan in het mooie biljartspel, hetgeen ten goede komt aan mijn eigen spel.
  • Met het geleerde word ik nu geacht in staat te zijn om andere mensen meer te kunnen vertellen over het biljarten, de technieken en de mentale aspecten. Uiteindelijk met het doel ze beter te maken en daarmee meer spelplezier te beleven.

Het derde doel moet nog worden uitgevoerd: Ik hoop met deze opgedane kennis ook een jeugdopleiding in het Noorden van Nederland te kunnen starten. Het doel daarvan is de biljartsport meer onder de aandacht van de jeugd te brengen."  

"Al met al is deze cursus een aanrader voor elke biljartliefhebber. Heel leuk om kennis te maken met de docenten en medecursisten die na verloop van tijd je kameraden worden."

 

Frank Hendrickx, (Biljartinstructeur A: oktober / november 2021):

"Vorig jaar heb ik mij aangemeld voor de cursus Biljartinstructeur A van de KNBB. Helaas kon deze toen niet doorgaan vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus. Gelukkig was de situatie rond Corona dit jaar van dien aard dat de cursus doorgang kon vinden."

"Ik ben lid van Biljartclub Boekoel en speel op dit moment in de kadercompetitie van de Midden Limburgse Biljart Bond met een moyenne van ca. 15.00 in het kader 38/2. De leden van onze club hebben mij meermaals gevraagd of ik hun biljartles kon geven. Dit heb ik tot op heden niet gedaan, omdat ik vind dat je niet automatisch een goede trainer bent al kun je redelijk biljarten."

"Ik ben lid geworden van de KNBB en heb mij aangemeld voor de cursus biljartinstructeur om de vaardigheden te leren, welke nodig zijn om een goeie trainer te worden."

"Op zondag 17 oktober 's morgens vroeg vertrokken naar het Bondsbureau te Nieuwegein waar de cursus heeft plaatsgevonden. Na de kennismaking met mijn mede cursisten en de docenten Lion de Leeuw en Piet Verschure begon de cursus. Tijdens de lessen kwamen veel aspecten naar voren waar ik als biljarter eerder nooit over had nagedacht. Zeker de theoretische instructie is voor mij en ik denk voor vele andere biljarters geheel nieuw. Uitwijkingstheorie, overdracht van snelheid, mik- en raakpunt waren voor mij nieuwe begrippen. Iedere biljarter zou de theorie eigenlijk moeten kennen om een betere biljarter te worden. Ook het mentale aspect kwam aan de orde met voor mij nieuwe inzichten waar, voor met name de betere biljarters, veel voordeel valt te behalen."

"Wij hadden een groep cursisten uit alle hoeken van het land, de onderlinge saamhorigheid was geweldig en de manier van lesgeven droeg er toe bij dat we een gezellige en uiterst leerzame cursus hebben gehad. Ik ben weer een ervaring rijker en raad de cursus bij iedereen aan die biljarttrainingen wil gaan verzorgen."

 

 

René Roos (Biljartinstructeur A: oktober / november 2021):

"Ik wilde jullie laten weten dat ik het supertof heb gevonden deze cursus en ook de manier waarop. Lion heeft altijd gelijk. Ook zeker met zijn enorme bal gevoel. (hoe zou dat nou ooit zijn gekomen?) Niet te vergeten zijn enorme kennis. Piet met zijn ijzige kalmte leidde ons naar de eindstreep en niet te vergeten zijn klok methodiek. Al met al een super leuke cursus die ik voor geen goud had willen missen."

"Nogmaals bedankt mannen en hopelijk tot gauw. En alle nieuwtjes op biljart gebied zijn altijd welkom."

 

Arie Stam (Biljartinstructeur B: oktober / november 2021):

"Ook ik heb de dagen die wij gezamenlijk in Nieuwegein hebben doorgebracht als erg leerzaam en bijzonder gezellig ervaren. Ik wil langs deze weg nogmaals een speciaal dankjewel aan Lion en Piet uitbrengen, wat een geweldige mensen zijn dit en niet alleen op het gebied van biljartkennis. De cursus heeft aan al mijn vooraf gestelde wensen voldaan en meer!"

"Ik ga dan ook met veel plezier de geleerde theorie aan diverse mensen proberen over te brengen, dit zal in het begin nog met enige onzekerheid zijn. Ik zou het zeer op prijs stellen als we als groep bij elkaar kunnen komen bij een van de biljartverenigingen om het een en ander nogmaals onder het genot van een drankje te evalueren(biljarten). Aangezien ik de minste ervaring heb op biljart gebied kan ik van jullie heel veel leren."

Vincent Postma (Biljartinstructeur B, 2018):

"Met een officieel certificaat van de KNBB worden de meeste mensen sneller getriggerd om eens een les te komen nemen. Les bij een gecertificeerd biljartinstructeur van de KNBB spreekt dus aan! Ik geef les op een vaste biljartlocatie en kom ook weleens bij mensen thuis die zelf over een biljart beschikken. Het leren staat voorop, het maakt dus niet uit waar je de lessen geeft, als de mensen die les nemen zich maar comfortabel voelen."

"Het allerleukste aan de opleiding vond ik, dat je anders moet gaan denken. Denk niet als speler, maar denk als een trainer die iemand op weg kan helpen. Wat voor "jou" als speler vanzelfsprekend is, hoeft dat lang niet altijd ook te zijn voor degene die les komt nemen. Door middel van het stellen van de juiste vragen, kan de leraar de kennis van de leerling toetsen en zodoende kan men een beeld vormen van de leerling. Elke leerling is uniek en verdient daarom weer een andere aanpak, je moet een leerling leren kennen."

 

Volg ons online